предпечат

Имате необходимост да ви се изработят брошури, диплянки, некролози, книги и други печатни прозведения в малък тираж

предпечатна подготовка

То, ние сме насреща.

Ще ви подготвим печатния материал и ще ви го разпечатим, ще ви го изправим по куриер.

Ако желаете само предпечатна подготовка ще ви изпратим материала през електронна поща или друг начин.

Цените варират от 1 до 100 лева в зависимост от вашите изисквания.