статии

Имате необходимост да ви се напишат статии или копирайтинг текстове.

статии, копирайтинг

Нашият екип от научни работници ще създаде вашата статия по вашите изисквания.

Цена на страница – 50 лв. Както и по договаряне за по – голямо количество.

Ето списък на част от нашите статии :

 • “Онлайн услугите – нов етап в бъдещето” 
 • „Програмирането – вчера, днес и утре”
 • „Сравнителен анализ и софтуерни продукти използвани в информационните системи за УЧР”
 • „Възбуждане на оптични и радиовълни в тела с различна форма от комуникационните системи”
 • „Примерна база данни тип SQL, нейната миграция към NoSQL база данни – MongoDB”
 • „Въведение в мрежовата и комуникационната сигурност”
 • „Методология за тестване на уеб сървъри и уеб технологии”
 • „Планиранена покритието и капацитета на LTE мрежа”
 • „Методология при разработката на софтуер”
 • „Информационна система за печатница с Interbase база данни”
 • „Информационна система за абонаментна продажба на услуги и стоки с Interbase база данни”
 • „Разработване на уеб сайт за „Димитър Личков””
 • „Подходи за изграждане на защитени приложения за онлайн дистрибуция”
 • „Web-базирана система за автоматизирано генериране на защитени сертификати в e-learning среда”
 • „Онлайн калкулатор за изчисляване на работна заплата”
 • „Бази данни за дипломни работи на ТК “Джон Атанасов”- гр. Пловдив”
 • „Бази данни за телефонен указател на ТК “Джон Атанасов” – гр. Пловдив”
 • „Бази данни за телефонен репартитор за клон ВЕЦ група “Родопи” – гр. Пловдив”
 • Съавтор на „Компютъризирана система за построяване „розата“ на ветровете, определяне скоростта и средната плътност на мощността на вятъра”
 • Съавтор на „Компютърна система за откриване и регистриране на посоката на вятъра“